Find din løn og overenskomst OK20 Nu skal du stemme

I det tidlige forår indgik vi forlig med ATL (DI) og DTL-A (Dansk Erhverv) om ny overenskomst for dit arbejde.

Den nye overenskomst betyder, at din løn som minimum vil stige med 2.200 kroner om måneden for en arbejdsuge på 37 timer. Oven i kommer gennemslag på pension og feriepenge og stigninger på satserne for genetillæg. 3F Transport forventer, at det hæver reallønnen væsentligt de næste tre år.

Lønstigningen på mindst 2.200 kroner er fordelt på 1.500 kroner direkte på timelønnen og 700 kroner ekstra på din særlige opsparing, der kan udbetales som løn, bruges som ekstra pensionsopsparing eller til frihed.

Men overenskomster handler om andet end løn. Og når transportarbejdere træder raske ind på arbejdsmarkedet, skal de naturligvis også vandre raske gennem arbejdslivet og raske ud i den anden ende.

Derfor er jeg glad for, at vi får forbedret arbejdsmiljø og arbejdsvilkår væsentlig over de næste tre år. Ikke mindst med en styrkelse af vores arbejdsmiljørepræsentanter og mere indflydelse til de ansatte på arbejdslivet og arbejdsvilkårene på virksomhederne. Samtidig vil vi nu afdække og søge at løse udfordringerne med usikre ansættelsesvilkår, 0-timerskontrakter og omgåelse af vores overenskomster sammen med DI og Dansk Erhverv.

Samtidig betyder de nye overenskomster mere frihed i arbejdslivet. Det er sikret via stigningen i indbetalingen til den særlige opsparing (fritvalgskonto) fra 4 til 7 procent af lønnen.

Dertil kommer en række andre nye tiltag og forbedringer, eksempelvis vedrørende løn under sygdom, som jeg håber, du vil læse mere om i oversigten herunder. For nu er det tid til at stemme om den nye overenskomst. Du og dine kolleger har det sidste ord. Jeg håber, du vil bruge din stemme.

Venlig hilsen
Kim René Busch, forhandlingssekretær i 3F Transport

Tiltag og forbedringer

Stigningen i indbetalingen til den særlige opsparing fra 4 til 7 procent af lønnen betyder øget frihed til den enkelte.

Midler fra kontoen kan fremover bruges til fravær, når børn skal til lægen eller ved barnets anden sygedag.

Man kan, som hidtil, vælge at bruge pengene fra særlig opsparing til indbetaling på pensionsopsparingen – eller få pengene udbetalt som løn. Og så kan seniorer med mindre end 5 år til de kan gå på folkepension bruge midler fra kontoen på at afholde op til 32 seniorfridage

Stigninger i timelønnen og den særlige opsparing, der udbetales to gange om året, betyder, at månedslønnen stiger mindst 2.200 kroner om måneden frem til marts 2022 for ansatte, der arbejder 37 timer om ugen (2.775 kroner, hvis man regner gennemslag på feriepenge og pensionsindbetaling med). Men de fleste kan se frem til mere. For eksempel, hvis man er faglært, arbejder på skæve tidspunkter eller har overarbejde. På transportområdet er reallønnen steget hvert år, siden finanskrisen var dybest i 2012. 3F Transport forventer, at den udvikling forstærkes.

Ansatte på transportområdet får et bedre arbejdsmiljø og øget indflydelse på egne arbejdsvilkår. Det sker blandt andet via bedre vilkår for transportområdets arbejdsmiljørepræsentanter og bedre samarbejde om arbejdsmiljø, uddannelse og omstilling til ny teknologi på virksomhederne.

Som noget nyt, kan medarbejdere med over 3 års anciennitet ikke opsiges i den periode, de har ret til sygeløn. For ansatte på 3F Transports ATL-overenskomst øges perioden med sygeløn til ansatte fra 7 til 9 uger. For ansatte på 3F Transports DTL-a overenskomst øges perioden med sygeløn fra 56 til 70 dage.

3F Transport, DI og Dansk Erhverv forpligter sig til at søge at løse en række udfordringer med usikre ansættelsesvilkår, såkaldte 0-timerskontrakter og omgåelse af overenskomsterne på transportområdet. Løsningerne skal findes i tæt samarbejde mellem 3F Transport, virksomheder og tillidsvalgte. DI, Dansk Erhverv og 3F Transport har forpligtet hinanden på at samarbejde om løsningerne skal være afsluttet inden 31. december 2021.

Skraldemænd, der arbejder på akkord og indsamler minicontainere, får øget betalingen for indsamling af minicontainere, da tillæg for minicontainere stiger med 1,6 procent i både 2020, 2021 og 2022. Det betyder, at en typisk skraldemand kan se frem til en lønstigning på mindst 2.450 kroner om måneden over en 3-årig periode plus gennemslag på feriepenge og pension, uanset om de er på timeløn eller arbejder i akkord.

Eksportchauffører er aflønnet på en anden måde end chauffører, der har en fast arbejdsplads i Danmark. To regneeksempler viser, hvad overenskomsten betyder for månedslønnen for en eksportchauffør:

 • En eksportchauffør, der kører ude i fire døgn om ugen og tilbagelægger 10.000 kilometer pr. måned, kan se frem til en stigning i månedslønnen på 2.450 kroner plus gennemslag på feriepenge og pension.
 • En eksportchauffør, der kører ude i fem døgn om ugen og tilbagelægger 12.000 kilometer pr. måned, kan se frem til en stigning i månedslønnen på 3.050 kroner plus gennemslag på feriepenge og pension.
Fakta Overenskomsten kort

Løn: Din løn stiger med mindst 2.200 kroner om måneden. Det sker på følgende satser og tider:

Grundløn:

 • 1. marts 2020: 3,20 kroner per time
 • 1. marts 2021: 3,20 kroner per time
 • 1. marts 2022: 3,15 kroner per time

Det er aftalt, at en del af lønnen kan udmøntes via lokale forhandlinger mellem 3F’s tillidsvalgte, de ansatte og virksomhederne. Men det kræver enighed lokalt. Det drejer sig om 1,50 kroner pr. time fra 1. marts 2020. 2,00 kroner per time fra 1. marts 2021. Og 2,50 pr. time fra 1. marts 2022. 

Særlig konto:

Arbejdsgivernes indbetaling til den særlige konto, der kan bruges til frit valg mellem indbetaling til pension, frihed, seniordage eller udbetalt løn stiger fra 4 til 7 procent af lønnen.

 • 1. marts 2020: 1,0 procent (5 procent)
 • 1. marts 2021: 1,0 procent (6 procent)
 • 1. marts 2022: 1,0 procent (7 procent)

Genetillæg stiger:

 • 1. marts 2020: 1,6 procent.
 • 1. marts 2021: 1,6 procent.
 • 1. marts 2022: 1,6 procent.

Løn under sygdom: På ATL overenskomsten forøges perioden med sygeløn til ansatte fra 7 til 9 uger. På DTL-a overenskomsten forøges perioden med sygeløn til ansatte fra 56 kalenderdage til 70 kalenderdage. Medarbejdere med over 3 års anciennitet kan på begge overenskomster ikke opsiges i den periode, de har ret til sygeløn

Lærlinge: Lønstigning på 1,7 procent 1. marts 2020, 1,7 procent 1. marts 2021 samt yderligere 1,7 procent 1. marts 2022. Samtidig får lærlinge indbetalt pension fra de fylder 18 i stedet for når de fylder 20 år.

Øget frihed i arbejdslivet: Brug af særlig konto til frihed i arbejdslivet udvides til ret til fravær ved barns 2. sygedag og når barn skal til lægen.

Udvidet forældreorlov: Forældreorlov tilføjes tre ugers øremærket forældreorlov til den anden forælder. Det betyder i alt 16 ugers forældreorlov.

Planlagt uddannelse: Ansatte på transportområdet får nye muligheder for fleksibel planlægning af uddannelse i samarbejde med virksomhederne. Fyrede får bedre muligheder for uddannelse ved opsigelse.


Kø til at komme på Mit3F Der er i øjeblikket mange besøgende på Mit3F. Der kan derfor være ventetid, inden du får adgang til at komme på Mit3F. Vi anbefaler, at du eventuelt prøver at logge på senere.
Kontakt