Find din løn og overenskomst OK20 Nu skal du stemme

Ved overenskomstforhandlingerne 2020 om fornyelsen af overenskomsten mellem Dyrenes beskyttelse og 3F København er der følgende resultat:

 • Arbejdsmiljørepræsentanten kan efter aftale med arbejdsgiveren gives den nødvendige frihed til deltagelse i forbundenes relevante arbejdsmiljøkurser.
 • Børns sygdom: ”Såfremt barnet fortsat er sygt efter 1. hele sygedag, har medarbejderen ret til yderligere 1 fridag. Denne fridag afholdes uden løn.”
 • Forældreorlov: fra 1. juli er der yderligere 3 ugers barselsorlov med løn til den forældre, der ikke har født barnet.
 • Lægebesøg ved barns sygdom: Medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet og som har ret at holde barns 1. sygedag, har ret til frihed i forbindelse med lægebesøg sammen med barnet. Medarbejdere, der ønsker at holde fri til lægebesøg, skal give virksomheden meddelelse herom så tidligt som muligt. Frihed til lægebesøg afholdes uden løn.
 • Overgang til ny ferielov: der er lavet aftale om tilpasning af feriefridagene til den nye ferielov.
 • Børneomsorgsdage: Medarbejdere med 9 måneders anciennitet har ret til 2 børneomsorgsdage pr. ferieafholdelsesperiode.
 • Pension af sygeferiepenge: der beregnes pension af sygeferiepenge
 • Regulering af særligt løntillæg: Det særlige løntillæg forhøjes pr. 1. marts 2020 til 3 %, pr. 1. marts 2021 til 4% og pr. 1. marts 2022 til 5 %
 • Regulering af minimalløn og forskud tids tillæg:
  - for voksne med kr. 2,50 pr. time den 1. marts 2020,
  - med kr. 2,50 pr. time den 1. marts 2021
  - med kr. 2,50 pr den 1. marts 2022.

  - for ungarbejdere under 18 år med kr. 1,45 pr. time den 1. marts 2020
  - med kr. 1,45 pr. time den 1. marts 2021
  - med kr. 1,40 den 1. marts 2022.

  - forskudt tids stillæg forhøjes med 1,6 pct. pr. den 1. marts 2020
  - med 1,6 pct. pr. 1. marts 2021
  - med 1,6 pct. pr. 1. marts 2022

  - weekend -og aftentillægget forhøjes med 1,6 pct. pr. den 1. marts 2020
  - med 1,6 pct. pr. 1. marts 2021
  - med 1,6 pct. pr. 1. marts 2022

Venlig hilsen

Margrethe Martinsen
Faglig sekretær
3F København


Kontakt