Hvad gør jeg hvis jeg bliver arbejdsløs?

Det er vigtigt, at du henvender dig i fagforeningen hurtigst muligt efter, du er blevet sagt op. Måske er der en ”faglig sag” i din opsigelse, og så skal vi reagere hurtigt.

På din første ledige dag, skal du:

  1. Tilmelde dig Jobcentret, det kan du gøre online på www.jobnet.dk, husk at gemme kvitteringen på din tilmelding.
  2. Lægge dit CV ind på www.jobnet.dk
  3. Udfylde en ledighedserklæring, det gør du online på MIT3F


Medlemmer, der siger jobbet op og dermed pådrager sig tre ugers karantæne, skal tilmeldes Jobcentret på deres 1. ledighedsdag. Karantænen bliver nemlig først effektiv fra den dag, man er registreret som ledig i systemet.

Har du brug for hjælp, så henvend dig i A-kassen, så vil vi hjælpe. 

Henvend dig i afdelingen inden for den første uge og medbring:

  • Opsigelsen
  • Din Nem-Id

Vi henter selv dine lønoplysninger fra e-indkomst.

Som arbejdsløs skal du stå til rådighed, det vil sige, at du selv skal søge jobs, og du skal kunne påtage dig henvist/anvist arbejde fra a-kassen/jobcentret med dags varsel.

Vi anbefaler alle at bruge en periode med ledighed til at tage efteruddannelse, og vi hjælper dig med at finde ud hvad der er relevant, tilmelding osv.
Også selve opsigelsesperioden kan bruges til efteruddannelse.

Du kan se en oversigt over ledige kursuspladser her. Du har pligt til at tage imod de tilbud om kurser, som du anvises af a-kassen/jobcentret.

Dagpenge

Din dagpengesats bliver beregnet på baggrund af de 12 måneder med højeste indtægt inden for de sidste 24 måneder. Du kan som fuldtforsikret medlem af a-kassen få udbetalt 90 % af din tidligere løn, men dog højst den maksimale dagpengesats. 

Som nyuddannet får du en fast dagpengesats (dimittendsats). Satsen er afhængig af, om du er forsørger eller ej. Hvis du er forsørger, er din sats 82 % af den maksimale dagpengesats. Hvis du ikke er forsørger, er din sats 71,5 % af den maksimale dagpengesats. 

Vi beregner din dagpengesats på baggrund af oplysninger om din løn og arbejdstimer fra e-Indkomstregistret. Se gældende dagpengesatser her.

Du skal som minimum have en månedsløn på kr. 22.785 for at få højeste dagpengesats 

 

 

Menu