Dagpengesatser 2019

Se de aktuelle dagpengesatser for 2019.

Vend telefonen for bedre visning

Satser pr. 1. januar 2019

Forsikringsart

Sats pr. måned

Dagpenge lønmodtagere

Fuldtid

18.866


Deltid

12.577


Dimittend fuldtid - med forsørgerpligt
(82% sats)

15.470

Dimittenddeltid - med forsørgerpligt
(82% sats)

10.313

Dimittend fuldtid - uden forsørgerpligt
(71,5% sats)

13.489

Dimittend deltid - uden forsørgerpligt
(71,5% sats)

8.993

Dagpenge, selvstændige

Maksimal sats

18.866


Midlertidigt ophør (82% sats)

15.470

Efterløn

Fuldtid (91% sats)

17.168

Fuldtid (100% sats)

18.866

Deltid (91% sats)

11.445

Deltid (100% sats)

12.577
Ungesats (50 % sats) Fuldtid 9.433

Deltid

6.289
Dagpenge under uddannelsesløft (80% sats) Fuldtid 15.093

Deltid 10.062
Dagpenge under
uddannelsesløft ved uddannelse fra særlig liste i perioden 1. marts 2017 - 31. december 2019.
Fuldtid 18.866
Deltid 12.577
VEU-godtgørelse
871

G-dage:

Hel dag

871

Halv dag

436

Omregningssatsen høj
Omregningssatsen lav

241,73
121,30

Skattefri præmie
Fuldtid

 

1 portion 13.584 kr. Max antal portioner 12 = 163.008 kr.

Skattefri præmie
Deltid

 

 

1 portion 9.055 kr. Max antal portioner 12 = 108.660 kr. 


Menu