Efterløn

Hvis du betaler efterlønsbidrag, kan du trække dig helt eller delvis tilbage fra arbejdsmarkedet og få udbetalt efterløn fra a-kassen, når du har nået din efterlønsalder. 

Hvis du først har ret til efterløn på et senere tidspunkt end din efterlønsalder, har du modtaget et brev herom fra a-kassen.

Ønsker du vejledning omkring efterløn, er du velkommen til at kontakte os og få en aftale. 

Du skal opfylde forskellige betingelser for at kunne gå på efterløn. Der gælder forskellige regler for forskellige aldersgrupper. Du kan se, hvad der gælder for dig ved at klikke på din årgang.

 

Menu