Aktiviteter
Generalforsamling 3F Kastrup Kom og vær med, få indflydelse og få et indblik i, hvordan afdelingen fungerer

Start
Slut
Hvem kan deltage
Medlemmer
Pris
Gratis
Aktivitet
Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn indkalder til Generalforsamling
Tirsdag den 30. november 2021 kl. 16.00 i salen, Saltværksvej 68

Dagsorden:
1. Valg af dirigenter
2. Bestyrelsens beretning ved Formanden
3. Rapport fra udvalgene ved Udvalgsformand
a) Oplysningsudvalg
b) Miljøudvalg
c) Uddannelses- og Arbejdsmarkedspolitisk udvalg
d) Bladudvalg
4. Regnskab ved økonomiansvarlig
5. Indkomne forslag
6. Valg ifølge lovene

På bestyrelsens vegne
Henrik Bay-Clausen

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 16. november 2021.
Forslag til udtalelser, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være afleveret skriftligt til bestyrelsen senest mandag den 29. november 2021 kl. 12.
Protokollen ligger til gennemlæsning i fagforeningen fra tirsdag den 16. november.
Efter mødets afslutning vil der være mulighed for hygge med forplejning

Tilmelding til spisning senest fredag den 19. november på mail til: kastrup@3f.dk eller i receptionen

Kontakt