Nyheder
Anerkendt lungekræft hos tidligere lufthavnsarbejder

 Det er kendt, at partikelforurening i lufthavnen kan give blærekræft. Nu har Arbejdsskadeskadesystemet anerkendt, at partikelforureningen også kan give lungekræft. På trods af at medlemmet havde røget, er sagen anerkendt, dog med fratræk fra rygningen.

Hvis du har blærekræft eller lungekræft, og har en fornemmelse af, at det kan skyldes dit arbejde, opfordre vi dig til at kontakte os i 3F Kastrup.

Kontakt