Nyheder
Er du på sygedagpenge

- vi er klar med en midlertidig håndsrækning, det har bestyrelsen i 3F Kastrup besluttet.Hovedforbundet har besluttet at give tre måneder med nedsat fagligt kontingent for arbejdsløse medlemmer, som en ”Corona-håndsrækning”. 
Det supplerer vi lokalt i 3F Kastrup, så også medlemmer på sygedagpenge eller en tilsvarende lav ydelse kan få tilsvarende nedsættelse.

Har du været på sygedagpenge eller lignede i marts, april eller maj kan du søge om nedsættelse svarende til ca. kr. 325,- pr måned i tre måneder.
Kom, ring eller skriv til os, så finder vi ud af det sammen.
Du skal medbringe det såkaldte Ydelsesbrev.

Kontakt