Nyheder
Generalforsamling

Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn indkalder til generalforsamling,

Tirsdag den 24. november 2020 kl. 16.00, på Skottegårdsskolen 

Dagsorden:

1. Valg af dirigenter

2. Bestyrelsens beretning ved Formand

3. Rapport fra udvalgene ved Udvalgsformand

a) Oplysningsudvalg

b) Miljøudvalg

c) Uddannelses- og Arbejdsmarkedspolitiskudvalg

d) Bladudvalg

4. Regnskab ved økonomiansvarlig

5. Indkomne forslag

a) Kontingent 2020

b) Andre

6. Valg ifølge lovene

På bestyrelsens vegne
Henrik Bay-Clausen

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 10. november 2020.

Forslag til udtalelser, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være afleveret skriftligt til bestyrelsen senest mandag den 23. november 2020 kl. 12.

Protokollen ligger til gennemlæsning i fagforeningen.

Generalforsamlingen forventes afsluttet kl. 18.30 - forhåbentlig med bespisning.

 

 

Kontakt