Nyheder
OK21: Ny kommunal overenskomst Der er nu kommet overenskomst på det kommunale område.
Vi har ikke forholdt os til resultatet endnu, men konstaterer at lønudviklingen er på den pæne side af den forventede inflation.
Lønreguleringen i forhold til det private arbejdsmarked fortsætter også.

Her er resultaterne i overskrifter:

  • Lønstigning på 5,02 % frem mod efteråret 2023
  • 0,5 % af lønsummen til organisationsforhandlingerne
  • 140 mio. kr. til en rekrutteringspulje (vil nok primært gå til plejepersonale)
  • 84 mio. kr. til lavt- og ligelønsprojekter
  • Seniorpolitik – mulighed for seniorstilling fra 52 år
  • Mere fokus og samarbejde om arbejdsmiljø. Både fysisk og psykisk
  • Enighed om at flere skal op i tid eller på fuldtid
  • Karensperioden for arbejdsmarkedspension nedsættes fra 7 måneder til 5 måneder
  • Samarbejde og fokus på den grønne omstilling

Følg med på temasiden hos Den offentlige gruppe i 3F

 

Kontakt