Nyheder
Svækket indsats mod social dumping

 3F har regnet på, hvordan bevillingerne til den fælles myndighedsindsats mod social dumping – af SKAT, politi og Arbejdstilsynet, har udviklet sig under den nuværende regering.

Resultatet er ikke særligt opmuntrende, for Løkke-regeringerne har svækket indsatsen mod social dumping med 40% over de sidste fire år!

Se beregningerne i grafen på siden.

I 3F Kastrup er det én af de ting, vi peger på, som en ny regering straks skal gøre noget ved. Vi har også foreslået, at indsatsen skal samles og koordineres i ét ministerium og dermed under én ministers særlige ansvar.

 

Kontakt