Nyheder
Vejledning - ansættelse på nedsat tid

Denne information er til deltidsansatte på virksomheder, der bruger regeringens hjælpepakke.Mange medlemmer, som arbejder på nedsat tid, er i tvivl om deres løn fremadrettet. Det kan vi godt forstå.

Hvis din arbejdsplads/arbejdsgiver får lønkompensation på grund af Coronavirus (trepartsaftale), afventer vi at folketinget beslutter, hvordan lønkompensation ved varierende indtægt opgøres.

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) mener, at medarbejderen skal have den forventede indkomst udbetalt. Altså ca. for det antal timer man plejer at arbejde.
Dette har stor betydning for jer, der arbejder mere, end I er garanteret i ansættelseskontakten.

Hvis det ikke er muligt at fastslå den faktiske arbejdstid, mener FH det bør ske på baggrund af den gennemsnitlige indkomst, enten for de sidste 3 måneder eller det seneste år.

Loven er ikke vedtaget endnu, og vi har ikke fået vejledning, så på nuværende tidspunkt kan vi ikke udbetale supplerende dagpenge til jer, der har arbejdet flere timer end det, der fremgår af jeres ansættelseskontrakt.

Forventer du at skulle have arbejdsløshedsdagpenge, skal du tilmelde dig som ledig på Jobnet og ansøge om dagpenge på www.mit3F.dk
Det skal du senest gøre første dag du sendes hjem.
Herefter afventer vi lovgivning på området for at se, om det er dagpenge eller løn, du skal have.

Kontakt