Forsikringer

Vi opfordrer alle medlemmer til nøje at læse det følgende om de forskellige forsikringsordninger, før der bliver brug for dem. Husk at fortælle familien, hvad du er omfattet af!

Gruppeliv 

Med 3F’s gruppelivsforsikring sikrer du din nærmeste familie, hvis du dør. Så længe, du er medlem, og helt frem til du går på pension, er du omfattet 3F's gruppelivsforsikring. Læs mere om gruppelivsforsikring her.

Fritidsulykke

For kun 38 kroner om måneden dækker 3F’s fritidsulykkesforsikring personskade og dødsfald ved ulykke for alle 3F-medlemmer, der betaler til forsikringen. Du er som udgangspunkt tilmeldt forsikringen, men kan fravælge den ved at henvende dig i afdelingen. Læs mere om fritidsulykkesforsikringen her.

Ved tilfælde af ulykke, kontakt venligst direkte ALKA på tlf. 70 12 14 16 og opgiv, at du er medlem af 3F afd. nr. 0147. Hvis du ønsker hjælp til at udfylde en anmeldelse, er du velkommen til at kontakte os.  

Øvrige forsikringer

3F-medlemmer sparer i gennemsnit 3.000 kroner, når de flytter deres forsikringer til Alka. Som 3F medlem kan du også med fordel tegne andre forsikringer igennem ALKA. Læs mere om forsikringer gennem Alka her.

I de fleste overenskomster findes pensions- og forsikringsordninger. Yderligere oplysninger kan fås hos tillidsmanden, i afdelingen eller direkte på pensionsselskabernes hjemmesider.

Kritisk Sygdom

Næsten alle medlemmer, der har en overenskomst er omfattet af en Kritisk Sygdom bestemmelse. Vi ved af erfaring, at mange medlemmer overser denne forsikringsdækning. Hvis du er i tvivl, kan du se på din lønseddel, hvilken pensionsordning du har eller spørge i 3F Kastrup.

Begunstigelseserklæring

Hvis du ikke har ægtefælle eller børn som arvinger, eller vil du begunstige andre, kan du udfylde en begunstigelseserklæring til alle typer forsikringer/pensioner. På den måde bestemmer du selv, hvem, der skal have eventuelle udbetalinger. Erklæringen får du ved at henvende dig til kassererkontoret. Alle medlemmer opfordres til at orientere familie/venner om de forskellige forsikringsordninger du har.

Hvis du melder dig ud af 3F, enten fordi du skal overflyttes til en anden fagforening eller pensioneres, bør du kontakte kassererkontoret, da der er visse muligheder for at bevare forsikringsordningerne samt visse andre fordele, der ellers ville bortfalde.


Menu