Historie

Arbejdsmændenes Forbund for Kastrup og Omegn sådan hed det, da fagforeningen blev stiftet af en gruppe aktive arbejdsmænd på et møde på Kastrup Kro den 23. februar 1896. Det var ikke første forsøg på at stifte en lokal organisation for arbejdsmænd, men på denne dag lykkedes det altså. Vi har eksisteret lige siden, og er således ældre end det landsdækkende Arbejdsmændenes forbund i Danmark, som senere blev til Specialarbejderforbundet i Danmark (SiD) og nu 3F.

Amager har ændret sig meget. Landbrug og gartneri blev fortrængt af industri og boliger. Kommunegrænser blev ændret. Der kom jernbane til øen - og den forsvandt igen.

Kastrup Glasværk, Superfos og Icopal var blandt de store industriarbejdspladser, men også i Dragør var der vækst, og arbejdere der ville organisere sig.

I 1925 flyttede lufthavnen fra Kløvermarken til Kastrup og siden 1970erne har transportområdet gradvist overtaget rollen som det dominerende erhverv på "vores" del af øen. Med Metroens er der nu tre jernbanelinjer på Amager, selv om Dragør ikke er kommet tilbage på banenettet.

Der har været en enorm udvikling siden fagforeningen blev stiftet i 1896, og på alle punkter er livet lettere i dag. Men den grundlæggende problematik er den samme: Nogen skal sælge deres arbejdskraft og nogen skal købe den. Også i dag er det fællesskabet der skal sikre, at det sker på rimelige betingelser og i gensidig respekt, med fokus på arbejdsmiljø og udvikling.

Med virkning fra 1. januar 2005 fusionerede SiD og Kvindeligt Arbejderforbund (KAD) og blev til Fagligt Fælles Forbund - 3F.

Lokalt fusionerede SiD Kastrup ikke med "hele" KAD, men flere end 400 kvinder fra KAD blev medlemmer i 3F Kastrup.

Fra 2006 fusionerede vi med Renovationsarbejdernes Fagforening og fik dermed et nyt spændende fagligt område og en ny spændende medlemsgruppe. Med skraldemændene er vores faglige organisationsområde nu også uden for Tårnby og Dragør kommuner.

Ved en ny fusion mellem 3F og Restaurationsbranchens Forbund (RBF) i 2006 kom kokke og smørrebrødsjomfruer fra lufthavnens cateringfirmaer også til, så nu rummer vi næsten samtlige 3F funktioner i lufthavnen.

De faglige klubber og tillidsvalgte på arbejdspladserne er en krumtap i alt fagforeningsarbejdet og en af de kulturer vi bærer videre.

Vi har, og føler, et brancheansvar for Luftfartsbranchen og for Renovationsbranchen. Luftfart er hovedomdrejningspunktet for at have en selvstændig 3F afdeling i Kastrup, men vi er meget andet også. Det ses bl.a. i vores lovbestemte sikring af, at mindre brancher er repræsenteret i bestyrelsen, og i vores bevidsthed om at være blandet lokal 3F fagforening.

23. februar 2021 fylder vi 125 år.

Menu