Links

 

Alka 
ALKA forsikring er et kooperativt forsikringsaktieselskab hvis ejerkreds består af fagbevægelsen, en række kooperative virksomheder, det kooperative forsikringsselskab Folksam i Sverige og SparBank1 i Norge samt ALKAs medarbejdere.

Arbejdstilsynet 
Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Top.

Beredskabsstyrelsen 
Beredskabsstyrelsen
Datavej 16
3460 Birkerød
Tlf: (+45) 45 90 60 00

Clean Air  
Projekt Clean Air er et samarbejde mellem 3F Kastrup, Dansk Metal afdeling 16 og Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforeninger.

Danske A-kasser
Danske A-kasser er interesseorganisation for over 23 statsanerkendte arbejdsløshedskasser i Danmark.

ETF 
ETF - Civil Luftfart. Har fokus på at sikre rummelig og social tilgang til europæisk lovgivning for luftfartsindustrien, med henblik på at bevare bl.a. beskæftigelse, tryghed, sikkerheds og social velfærd.

EU-Fagligt netværk 
"Fagbevægelsen mod Unionen - er en sammenslutning af fagforeninger, faglige klubber og tillidsrepræsentanter, der løbende analyserer og oplyser om udviklingen i EU - specielt om sociale- og arbejdsmarkedspolitiske forhold.

Fagligt Ansvar 
Fagligt ansvar - et netværk for en bedre fremtid.

Fagligt Fælles Forbund 
Fagligt Fælles Forbund - 3F, er Danmarks største faglige organisation med 358.400 medlemmer (juni 2011). 3F er dannet 1. januar 2005 ved en fusion af Kvindeligt Arbejderforbund og Specialarbejderforbundet i Danmark.

Faglig Fælles Ungdom 
3F ungdom er den aktive ungdomsdel af selve 3F. Alle unge medlemmer kan deltage i arbejdet hvis de ønsker det, Dog kun til de er 30 år.

FHO 
FHO organiserer fagforeninger, der repræsenterer 1,4 millioner lønmodtagere. FH kæmper for job og uddannelse til alle, for et sikkert og sundt arbejdsmiljø og for et trygt, demokratisk og solidarisk samfund.Vi tager os af fagbevægelsens overordnede opgaver på tværs af faglige områder.

FIU 
FIU er Fagbevægelsens Interne Uddannelser.

Folkeferie  
Arbejderbevægelsens eget rejsebureau. 

Forhandlingsfællesskabet  
Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 
På denne side bringes de seneste nyheder, som Forhandlingsfællesskabet finder det væsentligt at gøre særskilt opmærksom på.

Industriens Pension 
Industriens Pension administrerer Arbejdsmarkedspensionen for ansatte på danske industrivirksomheder. Vi har cirka 310.000 medlemmer, som er fordelt på omkring 8.400 virksomheder.

ITF 
ITF - International Transport Workers Federation repræsenterer transportarbejdere rundt om i verden og fremmer deres interesser gennem globale kampagner og solidaritet.

KLR   
Kommunernes og regionernes løndatakontor. Løn- og personalestatistik for amter og kommuner.

Nordisk Transportarbejderforbund (NTF)
Nordisk Transportarbetarefederationen, NTF, er en sammenslutning af transportorganisationer i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Organisationens medlemsforbund repræsenterer hele transportsektoren, f.eks. kollektivtrafik, godstransporter på vej, benzinstationer, spedition&lager, søfart, havne og civilfly.

Pension Damark
Pension Danmark omfatter i dag 137.000 medlemmer ansat på næsten 7.000 virksomheder inden for landbrugs- og gartnerierhvervet, mejeriindustrien, fiskeriindustrien, rengøringsbranchen, frisørerhvervet, ejendomsområdet og i kommuner og amter. Tidligere B&A Pension, HTS Pension og PKS Pension.

SAS Ekspeditionsarbejdernes Klub 
På denne hjemmeside finder du informationer om Klubben, dens arbejde for at forbedre arbejdsbetingelser for medlemmerne, nyhedsbreve og meget, meget mere.

Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie 
På Arrangerer diskussionsmøder og seminarer om historiske og aktuelle emner med relation til arbejderbevægelsen.

Statsministeriet
Denne hjemmeside er bygget op omkring 3 hovedområder: Statsministeren, Statsministeriet og Regeringen.

UgebrevetA4 
Ugebrevet A4 udgives af Landsorganisationen i Danmark.

Øresund|Direkt 
Øresunddirekt er en informationstjeneste, som formidler offentlig information fra myndigheder til borgere og virksomheder i Øresundsregionen. Øresunddirekt består af såvel denne internetside som af en telefontjeneste.

 

 

 

 

 

 

Menu