Seniorklubben i 3F Kastrup

Hvis du vil bevare dit tilhørsforhold til din fagforening, så meld dig ind i "Seniorklub af 13. Juni 1979".
Her kan du møde gamle arbejdskammerater og måske få nye venskaber.

Seniorklubbens sammenkomster afholdes i 3F's mødelokaler, Saltværksvej 68, Kastrup.

Du er velkommen til at deltage i en af vore sammenkomster inden du bestemmer dig for medlemskab.

Klik her og se vores program

Faglige Seniorer Storkøbenhavn. Se arrangementer i 2019-2020 her

3F Seniorer Region Hovedstaden har planlagt 4 aktiviteter for vores medlemmer i hele 2019 det er følgende:

MUSIK I GÅRDEN - årets store Friluftskoncert lørdag 7. september 2019 kl. 13.00 - Peder Ipsens Alle 25. Bemærk tilmeldingsfristen senest 19. august 2019. Læs hele invitationen her

Julebanko den 15. november 2019

Jul på Bakken den 13. december 2019

TILMELDING TIL DIN LOKALE KLUBFORMAND LEIF

RØD DAG onsdag den 4. september 2019 Kl. 10.00. Ældrerådsmedlemmer fra Tårnby kommer og fortæller om deres arbejde. Husk tilmeldingsfristen onsdag den 28. august 2019. Læs mere her

 

Klubbens love

Indbetaling af kontingent kontant.

Du er også altid velkommen til at kontakte en af os, hvis du har spørgsmål:

Formand: Leif E. Olsen, Tlf.: 51 20 30 17
Næstformand: Merete Eilersen, Tlf.: 20 76 48 35
Kasserer: Rene Pedersen, Tlf.: 32 51 59 10

Vel mødt hver onsdag kl. 09.30 eller kl. 10.00 

 

Menu