Københavns Chauffører & Vestegnen
Kontingent Månedsvis kontingent heltidsforsikrede 2024

 

Heltidsforsikrede 

Kr. pr. måned 
   
Faglig kontingent    
3F Forbundet 197,50 
Konfliktformål 5,00 
Gruppelivsforsikring 32,50 
3F Forbund i alt 235,00
3F Københavns Chauffører 205,00
Faglig kontingent i alt *   440,00
   
Faglig Fælles A-kasse kontingent  
Staten 357,00 
ATP 11,00 
Administrationsbidrag 156,00
Faglig Fælles A-kassen i alt   524,00
   
Forbund, Fagforening og A-kasse i alt    964,00
   
Fritidsulykkesforsikring   38,00
Forbund, Fagforening, A-kasse og fritidsulykkesforsikring i alt  1.002,00
   
Efterlønner/Efterlønsbidrag  520,00
I alt  1.522,00


*OBS
.: Samlet faglig kontingent for 3F Københavns Chauffører og 3F Forbund udgør 537,00 kr. pr. måned; men er du samtidigt medlem af A-kassen giver 3F Københavns Chauffører rabat på det faglige kontingent, så det samlede kontingent udgør 440,00 kr. pr. måned. - Endnu en fordel ved medlemskab af 3Fs faglige A-kasse. Hvor du også som medlem, efter loven har mulighed for at få dagpenge, hvis du skulle blive arbejdsløs.

Fagligt medlemskab giver: 

- Hjælp i forbindelse med uoverensstemmelser om overenskomster og opsigelsesvarsler
- Hjælp ved manglende betaling af søgnehelligdagsbetaling og feriepenge
- Hjælp om lønforhold, lønforhandling, overarbejdsbetaling og tilrettelæggelse af arbejdstiden
- Strejke- og lockout understøttelse
- Skattefradrag for det faglige kontingent på max. 6.000 kr.
- Juridisk bistand i arbejdsskadesager og ved risiko for frakendelse af kørekort
- Bistand af socialrådgiver og advokat
- Hjælp ved betalingsstandsning og konkurser
- Gruppelivsforsikring med børnesum
- Billige forsikringsordninger, ferietilbud og lignende
- Uddannelse af tillids- og sikkerhedsrepræsentanter
- Årskalender samt medlemsbladene Chaufføren og Fagbladet

 
Træk kontingent fra i skat

Du kan højst trække 6.000 kroner fra i skat for dit faglige kontingent, mens A-kassekontingentet og efterlønsbidraget er fuldt fradragsberettiget.

Lærlinge, efterlønnere og andre med fagforeningskontingent under 6.000 kroner om året kan trække hele kontingentet fra i skat.

3F Københavns Chauffører indberetter automatisk dit kontingent til skat.

 
Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt