Medlemsblade
Chaufføren 8 2019 Chaufføren 8/2019 fortæller om Repræsentantskabsmøde i 3F Københavns Chauffører, Fagforening fordi og Ny ferielov med store ændringer.

Kontakt