Nyheder
3F Køge Bugt har en socialrådgiver ansat Viste du at 3F Køge Bugt har en Socialrådgiver ansat? Han hedder Peter og hjælper medlemmer i faglig afdeling. Peter Hjælper med arbejdsskader, nedslidningsskader og hjælp i forhold til jobcentre.
Du kan træffe Peter på telefon: 70324614 i åbningstiden.
Du kan læse mere om hvad Peter hjælper med i det vedhæftede dokument.

Socialrådgivernes funktion i 3F Køge Bugt

I nedenstående sager samarbejdes internt med de faglige medarbejdere, A-kasse medarbejderne og administrationsteamet. I enkelte sager samarbejdes med 3F’s journalister i forbindelse med historie i fagbladet.
Arbejdsskadesager:
Behandlingen at arbejdsulykkes- og erhvervssygdomssager (nedslidningsskader) indeholder:
- Rådgivning/vejledning i Arbejdsskadesikringsloven og sagsgangen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen)
- Fuldmagt i sagerne, men kun som ligestillet sagspart
- Evt. anmeldelse af sagen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
- Henvise medlemmet til Arbejdsmedicinsk Klinik
- Udfærdige klager sammen med medlemmet
- Koordinering af sagen, hvis der også er en social sag (fx akter fra den sociale sag, der skal sendes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)
- Hjælpe medlemmet med udfyldelse af spørgeskemaer og lignende
- Genoptagelse af sager
- Sagsbehandling ift. Ankestyrelsen
- Vurdere om der er en ansvarlig skadevolder (arbejdsgiver eller andre) og sørge for at sende sagen til Juridisk Sekretariat

Behandlingen at ansvarssager:

Rådgivning/vejledning om Erstatningsansvarsloven
- Udfærdigelse af oplysningsskema til Forbundets jurister — herunder indhentning af diverse bilag som fx Politirapport eller rapport fra Arbejdstilsynet
- Være koordinator/formidler af sagen mellem advokat og medlem
- Afholdelse af møder med advokat og medlem
- Sikring af beviser til sagen i samarbejde med medlem, vidner og advokat. Evt. inddragelse af TR og AMR.
- Deltage i retssager
- Være opmærksom på differencekrav i afgjorte sager
Sociale sager:
- Sygedagpenge - Herunder §56 aftaler, som er refusion til arbejdsgiver fra 1. sygedag ved kronisk sygdom
- Revalidering/omskoling
- Fleksjob
- Førtidspension/seniorpension
- Kontanthjælp + § 34 — hjælp til høje boligudgifter
- Patientklagesager behandles kun undtagelsesvis, hvis den hører sammen med en ansvarssag. Ellers henvises til patientvejledere i regionerne.
Behandlingen af sociale sager:
- Rådgivning/vejledning i lovgivningen vedr. ovenstående områder
- Vejledning om sagsgangen i jobcentret/kommunen
- Fuldmagt i sagerne efter medlemmet har bedt om aktindsigt.
- Samarbejde med sagsbehandler i jobcentret
- Klage over afgørelser
- Rykke sagsbehandler/Jobcenter i sager, der trækker unødvendigt ud
- Følge sagen i Ankestyrelsen
- Generel vejledning om satser
- Udregning af fleksjobtilskud ved hjælp af 3F’s fleksjobberegner
- Bisidder til møder i Jobcentret med medlem, når det er relevant.
- Vi udregner ikke, om medlemmer har fået forkert beløb i førtidspension, fleksjobydelse, kontanthjælp osv. Vi kan hjælpe medlemmet med at skrive en klage vedr., medlem mener, han/hun har fået for lidt. Ellers henvises til borgerrådgivere i kommunerne.


Arbejdsfastholdelse:
Hovedreglen er at de faglige inddrages i denne opgave, da vi ikke har ressourcer til at besøge arbejdspladserne. Men i særlige tilfælde vil vi kunne deltage, eller sørge for at ”klæde de faglige på til mødet.
Arbejdsmiljø:
- Registrering af alle erstatningsansvarssager til brug for overblik + afdækning af indsatsområder, samt tilbagemeldinger til TR og AMR ved gentagne ulykker/nedslidning
Forsikringer:
Private forsikringer — inkl. Alka hjælper vi kun i særlige tilfælde, f.eks. ved ordblindhed. Medlem henvises til det relevante forsikringsselskab.
Yderligere:
Registrering i GO.
Evt. undervise relevante grupper af AMR og TR
Råde, vejlede og undervise faglige og A-kasse medarbejdere i relevante problemstillinger og ny lovgivning på det sociale område.

Peter Dentov sep. 2018


Socialrådgiverens Funktion i 3F Køge Bugt Socialraadgiverens Funktion i 3F Koege Bugt 14,4 KB DOCX Hent dokument

Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt