Nyheder
Ambulancereddere forlader FOA og 3F

En gruppe ambulanceredderne forlader 3F og FOA til fordel for den gule organisation "Det Faglige Hus". Til afdelingerne

En gruppe ambulancereddere har desværre besluttet sig for at forlade 3F og FOA og stifte en ny forening under den gule organisation ”Det Faglige Hus.” 
Det beklager vi dybt. Det svækker sammenholdet mellem redderne og det svækker den styrke, vi som fagforbund kan mønstre, når vi forhandler med arbejdsgiverne. 

Vi har gode overenskomster på redder-området, men de kan selvfølgelig blive endnu bedre. Det arbejder vi på fra forhandling til forhandling, og naturligvis er FOA og 3F indstillet på at koordinere krav til kommende overenskomstforhandlinger, så aftalerne nærmer sig hinanden.  

Samme model gør sig gældende, når FOA vil fastholde, at de to offentlige overenskomster ligger så tæt på hinanden som muligt og gerne arbejde på at gøre dem ens. Helt som det er 3F’s udgangspunkt, at aftalerne for redderne i Falck og Responce bør ligne hinanden mest muligt. 

På samme måde har FOA og 3F talt sammen, udvekslet oplysninger og koordineret forskellige former for indsatser under hele forløbet efter BIOS’s konkurs og overgang til Ambulance Syd i Region SydDanmark. 

3F og FOA har i fællesskab skabt en bedre uddannelse til ambulanceområdet, og uddannelseslængden er øget fra 2 år og 3 måneder til 3 år og 7 måneder. Samtidig er vi – i samarbejde - ved at få en autorisation på plads for ambulancebehandlere, ligesom vi samarbejder omkring forskellige andre udspil. For eksempel via Reddernes Udviklingssekretariat.

At lave en ny gul forening i samarbejde med Det Faglige Hus undergraver den danske model og vores legitime ret til at lave overenskomster for alle ansatte i branchen. Derfor vil en ny gul fagforening skade reddernes interesser.  

Det Faglige Hus har frasagt sig retten til konflikt. Der er intet fællesskab at trække på for Reddernes Fagforening, hvis der opstår konflikter og skal udbetales konfliktstøtte i ugevis, sådan som det skete i 1997, 1998, 2000, 2007 og 2008. 

I forhold til faglige sager kan Det Faglige Hus godt stille med en bisidder ved drøftelser med en arbejdsgiver. Men Det Faglige Hus kan aldrig indgå aftaler. Det Faglige Hus kan heller ikke føre sager ved Arbejdsretten om andre forbunds overenskomst, og vil derfor være henvist til at føre sager ved de civile domstole. 

Der er organisationsfrihed i Danmark. Den gælder for både lønmodtagere og arbejdsgivere. Derfor er det naturligvis tilladt at forsøge at danne en ny fagforening. Men for arbejdsgivernes vedkommende er der intet grundlag for at tro på, at de vil forlade henholdsvis Dansk Erhverv, Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RTLN) og KL, der har  overenskomster med 3F og FOA. 

  

Artiklen kan downloades ved at klikke på filen i bunden af artiklen. 

Filer FOA og 3F Reddere 206 KB PDF Hent dokument
Kontakt