Nyheder
3F forsøger at få spørgsmålet om forældelse af sygedagpenge prøvet ved Højesteret

3F fik ikke medhold i sagen om forældelse, da den blev behandlet i Landsretten i juni måned. Dommen blev afsagt i tirsdags. Landsretten er enig med Byretten i, at man ikke kan dispensere fra den 3-årige forældelsesregel, selv om myndighederne har vildledt i årevis.

 

Vi synes afgørelsen i Landsretten er helt urimelig. Den massive vildledning, der er sket i årevis fra myndighedernes side må betyde, at forældelsen ikke kan gøres gældende i disse tilfælde. For hvordan skulle nogen på den baggrund vide, at Højesteret i 2015 afgjorde, at myndighedernes praksis var ulovlig? Vi skal altså hver især være lige så ”kloge”, som en højesteretsdommer. Ikke en gang landsretsdommerne mente, at det var forkert.

 

Ankestyrelsen har i stribevis af afgørelser slået fast, at man godt kan stoppe sygedagpenge med tilbagevirkende kraft. Landsretten gav Ankestyrelsen ret. Først da en sag nåede til Højesteret, blev det slået fast, at sygedagpenge ikke kan stoppes med tilbagevirkende kraft. Det var i 2015. 3F krævede herefter - på vegne af de berørte medlemmer - de ulovligt stoppede sygedagpenge efterbetalt. Der blev truffet stribevis af afgørelser om, at medlemmerne ulovligt havde fået stoppet sygedagpenge med tilbagevirkende kraft og havde krav på efterbetaling. MEN…. kravene var forældede!

 

Det er fuldstændig uforståeligt, at kommuner og Ankestyrelse på den måde gennem mange år kan træffe ulovlige afgørelser og så bare trække forældelseskortet. Vi ved, hvor lang tid sager tager i retssystemet og hvor dyrt det er at føre en retssag.

 

Sagen om forældelse har været behandlet i to instanser. Derfor skal 3F søge om at få den for Højesteret. Det har vi besluttet at gøre, da vi finder sagen principiel. Ifølge 3F’s advokat tager det op til 6 måneder at få svar på, om sagen kan komme for Højesteret. 


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt