Nyheder
Forældelse af tilgodehavende sygedagpenge
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;">3F har fået nej til at få spørgsmålet om forældelse behandlet ved Højesteret</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Hermed bliver der sat et endeligt punktum for spørgsmålet om tilbagebetaling af sygedagpenge til en række medlemmer. Sygedagpenge, som de rettelig burde have haft, men som de blev snydt for med den begrundelse, at kravet er forældet. </p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Mange medlemmer fik ulovligt stoppet sygedagpenge med tilbagevirkende kraft, særligt i perioden 2009-2012. Det mente kommuner og Ankestyrelse på daværende tidspunkt var OK. Landsretten var enig. Landsretten stadfæstede den ulovlige praksis. Først da 3F i 2015 vandt en sag i Højesteret, ændrede kommuner og Ankestyrelse praksis. Højesteret afgjorde, at sygedagpenge ikke kan stoppes, før der ligger en lovlig afgørelse og at sygedagpenge ikke kan stoppes med tilbagevirkende kraft. </p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Medlemmernes sygedagpengesager blev genoptaget, men kravene var i de fleste tilfælde forældet på grund af den 3-årige forældelsesfrist. 3F startede en ny retssag, idet vi mener, at man skal dispensere fra den 3-årige forældelsesfrist på grund af myndighedernes vildledende vejledning og forkerte principafgørelser igennem 20 år. Det fik vi desværre ikke medhold i, hverken i Byretten eller i Landsretten. Vi har nu fået afslag fra Procesbevillingsnævnet på at få sagen for Højesteret med den begrundelse, at man ikke finder sagen principiel.</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;">3F finder fortsat, at det er helt urimeligt, at der ikke blev dispenseret for forældelsesfristen. Vi vil derfor fortsætte med at arbejde politisk for at få forældelsesfristen ændret i sociale sager. </p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Dette arbejde vil kun have betydning fremadrettet. Der er sat et endeligt punktum i de mange gamle sager om tilgodehavende sygedagpenge. Kravene er forældede. Det kommer en lovændring i fremtiden desværre ikke til at ændre på. </p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p>


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt