Nyheder
Generalforsamling i Gastronomernes Hjælpefond 28. oktober 2020

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Gastronomernes Hjælpefond onsdag den 28. oktober 2020 kl. 10.30 hos 3F Rymarken, Rymarken 4, 8210 Aarhus, med efterfølgende besøg i Den Gamle By.

Foreløbigt program: 

Kl. 10.30   Velkomst ved formanden 

Generalforsamling med følgende dagsorden: 

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Valg af dirigent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Politisk beretning
 5. Økonomi, herunder regnskab og budget
 6. Valg af bestyrelse, suppleanter, bilagskontrollører og suppleanter
 7. Indkommende forslag
 8. Eventuelt

 

Forslag til dagsordenen skal være sekretariatet i hænde senest 12. oktober 2020.  

Kl. 11.30   Frokost 

Kl. 12.30   Fælles afgang med bybussen til Den Gamle By i Aarhus (ca. 15 minutter) 

Kl. 13.00   Ankomst Den Gamle By, herefter forskellige aktiviteter bl.a. kaffe og kage. 

               (Det endelige program præsenteres på generalforsamlingen)   

Kl. 16.00   Afslutning på den fælles del af dagen (man må gerne blive)

 

Fonden dækker rejseudgifter med billigste offentlige transportmiddel. 

Tilmelding til arrangementet skal ske til Jeanne Tingleff på mail privat.service@3f.dk eller pr. telefon 88921363 senest mandag den 12. oktober 2020.

 

På vegne af bestyrelsen 

Michael Jørgensen
Formand 


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt