Nyheder
Ingen grund til at juble over nedlæggelse af arbejdspladser på Kolding Erhvervshavn


Ingen grund til at juble over nedlæggelse af arbejdspladser


 


Det er med stort vemod, at Kolding Havn nedlægges og mere end 182 arbejdspladser dermed skal flyttes fra Kolding Erhvervshavn – en mangeårig historie er snart slut.


 


På JydskeVestkystens websider kan man bl.a. læse, at Molle Lykke Nielsen fra Dansk Folkeparti går mere op i, at beboerne i Marina City ikke får udsigt til en bunke skrot, end de arbejdspladser, der er på havnen.


 


Jeg forbløffes særligt ved, at en mand, som Jesper Elkjær fra De Radikale, kan give udtryk for at være ved at sprække af begejstring, målløs og glad for en beslutning, der nedlægger 182 arbejdspladser på havnen, siger formand for 3F Kolding, Peter Thuesen Andersen.


 


Nu er det ikke noget nyt, at De Radikale i mange år har været ude efter industriarbejds-pladserne på havnen. De har i mange år kæmpet for at få dem nedlagt til fordel for boliger. De har aldrig kæmpet for en eneste 3F-arbejdsplads. Vi er selvfølgelig glade for, at der kommer 3F-arbejdspladser på de caféer, der åbenbart skal erstatte de nuværende arbejdspladser på havnen, men vi tror nu ikke, at det er noget, De Radikale tænker på.


 


3F Kolding respekterer selvfølgelig, at det er et enigt Byråd, der har valgt at nedlægge Erhvervshavnen. Selvom vi er ærgerlige over beslutningen, vil vi fortsat arbejde for, at de af vores 3F-medlemmer, der i dag arbejder på havnen, får de bedste muligheder for at flytte med eller komme i andet arbejde, når deres arbejdsplads flytter fra havnen - eller i værste fald lukker.


 


Vi kunne godt have ønsket, at 3F var blevet inddraget i processen om flytning af havnen, da mere end halvdelen af de ansatte på havnen hører under 3F’s organiseringsområde. Vi vil dog ikke udelukke, at Byrådets beslutning kan være fornuftig set på den lange bane. 


 


Hvis vi kigger på nogle af de bedre elementer i pressemeddelelsen, er vi glade for,


 




  • at afviklingen af Erhvervshavnen skal ske over de næste 25 år. Det giver plads til, at flytningen kan ske på en ordentlig måde for både ansatte og virksomheder,






  • at der bliver sat arbejde i gang omkring muligheder for udvikling af en ”tørhavn” i Vamdrup. Det ser vi meget alvorligt på, så Kolding forbliver knudepunkt for industri- og transportvirksomheder som i dag,






  • dialog om beskæftigelsesmuligheder for medarbejderne i samarbejde med virksomhederne. Det er vigtigt, at det sker på en ordentlig måde.




 


 


3F Kolding vil gå aktivt ind i arbejdet omkring den nye havn og følge op på det, der bliver lovet i pressemeddelelsen, for at sikre, at de virksomheder og arbejdspladser, der fortsat skal blive i havneområdet, fortsat har mulighed for at udvikle sig i byen - ”også selv om det ødelægger en politikers udsigt”.


 


 


Peter Thuesen Andersen, Formand for 3F Kolding, telefon 2420 8921


 


 

Kontakt