Nyheder
Kolding Kommune trækker bevilling af førtidspension tilbage!


Kaj Werner Olsen, der er medlem hos 3F Kolding, blev af Jobcenter Koldings rehabiliteringsteam indstillet til førtidspension. Kolding Kommunes pensionsteam sendte en skriftlig afgørelse om bevilling af pension til Kaj. Få timer senere fik Kaj en telefonopringning om, at der var sket en fejl: Kaj vil ikke blive tilkendt førtidspension. Kolding Kommune trækker bevillingen tilbage!


 


Kaj er efterhånden hårdt prøvet i det kommunale system. I 2017 var der en artikel om Kaj i JydskeVestkysten på grund af håbløs og langsommelig sagsbehandling. Vi havde en artikel om Kaj i vores lokale blad, da han langt om længe kom på rehabiliteringsteam i januar 2018 og blev godkendt til et fleksjob. Det var 1½ år efter at arbejdsprøvningen var slut.


 


En arbejdsprøvning, der i øvrigt viste, at Kaj effektivt kunne arbejde 2 x 1½ time om ugen. I arbejdsprøvningen blev der taget alle skånehensyn og der var taget stilling til hjælpemidler, mentor og personlig assistanceordning. Man fandt derfor, at ”det fremviste funktionsniveau er retvisende”, som teamet skrev i indstillingen.


 


Helbredstilstand forværret og ingen fleksjob i udsigt


Den seneste udvikling er, at rehabiliteringsteamet i Jobcenter Kolding enstemmigt har indstillet til førtidspension, da man i det seneste 1½ år ikke har kunnet finde et fleksjob til Kaj og hans helbred er yderligere forværret.


 


Kaj er naturligvis meget frustreret over forløbet, zigzag-kursen og afslaget. Det var en kæmpe lettelse for Kaj, da han på rehabiliteringsmødet den 13. maj blev indstillet til førtidspension. Hans ægtefælle var også tydeligt bevæget på mødet, hvor der var udsigt til afslutning af et alt for langt forløb, der havde været hårdt for familien. Et forløb der startede, da Kaj kom meget alvorligt til skade ved en arbejdsulykke i 2014.


 


Det var derfor en barsk besked, da telefonen ringede mandag den 3. juni og Kaj fik at vide, at han alligevel ikke får førtidspension: ”Jeg forstår det ikke,” siger Kaj. ”Jeg føler mig udstillet som nasser, én der ikke vil lave noget. Der er ingen logik i det. Jeg føler mig som i et åbent fængsel.”


 


Pensionsteam overruler ekspertviden


Vi har i mange andre kommuner set eksempler på, at kommuners pensionsteam går imod indstilling fra rehabiliteringsteamet. 3F har derfor ført en sag helt til Landsretten, hvor en borger i to omgange var indstillet til førtidspension af rehabiliteringsteamet, men fik afslag fra kommunens pensionsteam. Sagen endte med, at Landsretten ændrede afgørelsen: Borgeren var berettiget til førtidspension.


 


Af Landsrettens dom fra marts måned i år fremgår det, at man lægger vægt på, at rehabiliteringsteamet netop er oprettet for at samle den faglige ekspertise, der kan vurdere, om der er mulighed for at have eller udvikle en tilknytning til arbejdsmarkedet. Der skal ifølge landsretsdommen være en god begrundelse for at feje sådan en ekspertindstilling af bordet.


 


3F Kolding anker på vegne af Kaj


Vi er overraskede over forløbet og afgørelsen og vil naturligvis anke på Kajs vegne. Vi kan ikke se, hvilken dokumentation der mangler. Pensionsteamet mener, at der mangler en arbejdsprøvning, fordi Kaj aldrig har været i et fleksjob. Da Kajs helbredstilstand kun er forværret siden arbejdsprøvningen for 3 år siden, giver det ingen mening.


 


I afslaget fra pensionsteamet er der ingen steder peget på muligheder for udvikling af arbejdsevnen. Når der tænkes fleksjob med så få timer, er det et krav i lovgivningen, at man kan pege på udviklingsmuligheder. Hvis ikke der er udviklingsmuligheder – så er der ret til en førtidspension.


 


Uanset roderiet med først at tilkende en førtidspension og så trække bevillingen tilbage, er vi ikke vant til, at pensionsteamet i Kolding Kommune går imod en indstilling fra rehabiliteringsteamet. Det er første gang, vi oplever det. Vi håber ikke, at det er en ny trend i kommunen!


 


Det er en barsk omgang for Kaj. Han kan se frem til at skulle ud i endnu en arbejdsprøvning og betale prisen. Alle dagene efter anstrengelserne vil han være fuldstændig ødelagt. Kunne Kaj arbejde, var der ikke noget han hellere ville!


 


 


 


 


 


 


 


Kontakt