Nyheder
Nyhedsbrev om arbejdsmiljø i bygge og anlæg Corona Corona-situationen har ført til mange henvendelser og spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig på byggepladserne og i skurene.

Vi vil her prøve at give et bud på, hvad man kan/skal gøre i firmaerne og på pladserne. Det er baseret på det, der er meldt ud af sundhedsmyndighederne og Arbejdstilsynet, men giver selvfølgelig ikke svar på alt. Hvis der er flere spørgsmål, så skriv eller ring endelig. Aflønning, betaling, erstatning og lignende pengespørgsmål behandles ikke her.

Risikoen

Arbejdsgiveren har som altid ansvaret for, at arbejdet planlægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Smittefare fra ”biologiske agenser” som fx et virus som Corona er en risiko, der skal vurderes og tages forebyggende foranstaltninger overfor, så ingen bliver syge.

Hvordan kan man forebygge på en byggeplads

Man kan fx gøre følgende for at undgå smittespredning:

 • Prioritering af udendørs arbejde over indendørs, hvis det er muligt.
 • Begrænsning af antal folk i samme rum, så der er ca.2 meter mellem hver. Ventilation.
 • Forskudt brug af skurvogne, fx ved forskudt møde- og fyraftenstid og forskudte spisepauser.
 • Hyppig rengøring og afspritning af vaskbare overflader i skur.
 • Hyppig brug af håndsprit, som firmaet skal levere, for at minimere risiko.
 • Ikke for mange folk i mandskabsbiler. Hold ca. 1 meter mellem folk.
 • Hold sikkerheds-, byggemøder o.lign. udendørs eller i store rum.
 • Lav risikovurderinger og retningslinjer i firmaerne og på pladserne – og følg dem.

Hvis man er smittet

Hvis man er smittet, skal man sygemelde sig og blive hjemme til man er rask. Det vil sige til man fx er feberfri og ikke hoster. Betaling bliver på den sygeløn som fremgår af ens overenskomst.

Hvis man har været i kontakt med en smittet

Hvis man har været indenfor 2 meters afstand af smittede personer i mere end 15 minutter, skal man sendes hjem. Der er indgået aftaler (protokollater) med både Dansk Byggeri, Dansk Håndværk, Dansk Industri og Kooperationen om hjemsendelse på dagpenge.

Hvis en byggeplads kun lukkes for nogle

Hvis en byggeplads har været i en risikosituation, der fører til hjemsendelse, så skal den gælde for alle og ikke kun for nogle. Det kan fx være, at danske firmaer sender deres ansatte hjem, mens udenlandske firmaer beholder deres ansatte på arbejde. Risikoen kender ikke til sprog eller nationalitet. Nogle skal ikke sendes hjem på dagpenge, mens andre kan fortsætte arbejdet med stor risiko for at fortsætte spredningen af smitte både til hinanden og til dem de møder i bussen, når de handler osv. Hvis man har kendskab til den type pladser, bedes man kontakte den lokale fagforening eller Byggegruppen, så der kan følges op.

Hvis arbejdsgiver vil have overarbejde

Der er visse faggrupper, hvor reglerne om hviletid og fridøgn pga. Corona midlertidigt kan fraviges. Det drejer sig bl.a. om sundhedspersonale og visse chauffører. Men disse fravigelser gælder altså ikke byggeriet. Så hvis arbejdsgiveren varsler urimeligt overarbejde med henvisning til Corona-situationen, så reager og kontakt fagforeningen. Arbejdstidsreglerne skal stadig overholdes.

Hvis man er bange for at blive smittet

En begrundet frygt for sikkerhed eller sundhed kan give grund til at nedlægge arbejdet. Det kan fx være, at en kollega eller en anden på arbejdspladsen er konstateret smittet. Så kan man nægte at arbejde i inficerede områder indtil de er rengjort. Man skal stille sig til rådighed for andet arbejde så længe. Aftalerne om hjemsendelse kan bruges, hvis man kan blive enige med arbejdsgiveren om, at det er den bedste måde at undgå smitte på.

Hvis man er i risikogruppen

Hvis man har en kronisk sygdom som fx astma, hjertekar- eller lungesygdom, diabetes, kræft eller lignende, skal man finde en ordning med sin arbejdsgiver, så man for sin egen sikkerheds skyld kan blive hjemme, indtil smittefaren er drevet over. Samme gælder for gravide, fx hjemsendelse.

Hvis man har børn, der kræver pasning

Hvis man har mindreårige børn, der pga. skole- og institutionslukninger kræver pasning fra forældrene, kan man efter aftale med firmaet bruge aftalen om hjemsendelse.

Arbejdstilsynet og Bam-bus på vågeblus

Som følge af Sundhedsstyrelsen råd om at begrænse risikoen for smitte først og fremmest via indendørs kontakt mellem mennesker, så deltager Bam-bus indtil videre kun i begrænset omfang i aftalte møder, besøg på virksomheder, tekniske skoler m.v.

Arbejdstilsynet har stoppet det normale opsøgende arbejde, men vil komme ud i forbindelse med ulykker og konkrete klager.

Kursus aflyst

Som følge af Corona-situationen er Byggegruppens kursus om arbejdsmiljø d.20-22.april i Rørvig aflyst. Det samme gælder alle andre FiU-kurser. Dette gælder foreløbig indtil og med den 1. maj.

Sig fra og pas på hinanden

Der findes nok ikke de perfekte svar på den situation, som vi befinder os i. Forsigtighed og en god portion sund fornuft vil bringe os langt. Vi skal tage hensyn til hinanden for ikke at bringe evt. smitte med hjem eller videre rundt til kolleger og familier, kunder, medtrafikanter osv.

Følg de råd, som Sundhedsstyrelsen og andre myndigheder giver. Også Arbejdstilsynet har lavet en temaside, hvor risici, arbejdsgivers ansvar, regler for forebyggelse m.v. gennemgås.  

 

Filer E-nyhedsbrev 3/2020 - Ekstra om Corona 135 KB PDF Hent dokument

Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt