Aktiviteter
Samarbejdssekretariatet inviterer til videndeling Invitation til seminar om trivsel på arbejdspladsen i en Corona-kontekst

Start
Slut
Hvem kan deltage
Pris
Gratis
Aktivitet

Samarbejdssekretariatet inviterer til vidensdeling og debat om hvordan SU, på baggrund af erfaringerne fra Corona-krisen, kan arbejde med trivslen på arbejdspladsen.

”Man skal aldrig lade en krise gå til spilde” er et udtryk, mange har anvendt om Coronakrisen, for at understrege vigtigheden af at lære af krisen. Men hvordan trækker arbejdspladser konkret læring ud af krisen, og hvad har andre lært? Og hvilken rolle spiller tillidsvalgte, ledere og Samarbejdsudvalget i dette? Coronakrisen har været en omvæltning for mange, og de fleste har haft både gode og mindre gode erfaringer med de nye arbejds- og samarbejdsformer.

Dagen byder både på forskningsbaseret viden, praksisbaseret viden samt inspiration til at få drøftet de dilemmaer, der opstår, når man på arbejdspladsen ønsker både at tage hensyn til de enkelte medarbejderes forhold og den fælles sammenhængskraft.

På dagen vil du møde:

 • Malene Friis Andersen: forsker, forfatter, psykolog, konsulent og foredragsholder.
  Malene vil fortælle om resultaterne fra det forskningsprojekt, hun har været forskningsleder på, og som omfatter trivsel og opgaveløsning under coronakrisen. Malene kommer ind på tematikker som balancearbejde og det hybride arbejde, hvad er et arbejdsfællesskab – og er det noget andet efter coronakrisen end inden?, (samt vigtigheden af at opleve indflydelse som del af sit arbejde.)
 • Lene Frølund Thomsen: chefkonsulent i ETIKOS og uddannet konfliktmægler
  Lene er optaget af at rådgive offentlige arbejdspladser ift. dilemmaer ift. ledelse, kultur og etik og vil bidrage til debatten ved at sætte lys på de dilemmaer, som opstår på en arbejdsplads, når man som ledelse skal forsøge at afveje de forskellige hensyn til forskellige medarbejderes behov og hensynet til arbejdspladsens samlede opgaveløsning og sammenhængskraft over for hinanden.
 • Repræsentanter for samarbejdsudvalg på statslige arbejdspladser, der har arbejdet med at finde balancen ift. dilemmaerne. Navnene vil blive annonceret løbende.
 • Samarbejdssekretariatets koordinerende konsulenter, Pia Lassen og Magnus Bryde.
  Magnus og Pia vil stille skarpt på hvilke opgaver samarbejdsudvalget har i forhold til at arbejde videre med de erfaringer, som corona-krisen har givet os. Pia og Magnus vil også komme ind på hvilke forpligtelser, der ligger hos henholdsvis samarbejdsudvalget og arbejdsmiljøudvalget.

Tilmeld dig herMasser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt