Nyheder
Retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona Retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/COVID-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund.

COVID-19 har alvorlige konsekvenser for danskernes liv og hverdag. Der er tidligere taget mange og vidtgående initiativer for at afbøde konsekvenserne af udbruddet, herunder har folkekirken og andre trossamfund holdt deres lokaler lukkede for offentligheden.

De tidligere retningslinjer omhandlede en kontrolleret genåbning af samfundet, herunder folkekirken og andre trossamfund. I det nuværende perspektiv ser myndighederne ind i mere strukturelle og langtidsholdbare løsninger, hvor man i videst mulige omfang kan fastholde den igangværende samfundsaktivitet, men samtidig sikre optimal smitteforebyggelse.

Retningslinjerne skal på den baggrund også ses i lyset af, at samfundet går ind i en efterårs- og vintersæson, hvor der forventes en øget forekomst af øvrige sygdomme mv. (fx influenzalignende sygdom).

Som følge af årstidsskift forventes det, at en lang række aktiviteter i højere grad vil foregå indendørs. Det giver ændrede udfordringer i forhold til at sikre smitteforebyggelse, fx i forhold til afstand, antal personer i samme lokale, ventilation mv.

Forudsætningen for at fastholde den igangværende samfundsaktivitet i Danmark er, at danskerne fortsat efterlever sundhedsmyndighedernes anbefalinger for at undgå smittespredning. Her har folkekirken og andre trossamfund et stort ansvar for at sikre, at smittespredningen minimeres, og at behovet for god afstand mellem mennesker og fortsat skærpet fokus på hygiejne respekteres. Folkekirken og andre trossamfund bør i den forbindelse være særligt opmærksomme på at undgå smittespredning blandt personer med øget risiko, som er til stede ved gudstjenester og menighedsaktiviteter med videre.

Se i den forbindelse afsnittet nedenfor om tiltag ved lokale smitteudbrud med videre.

Generelle regler og retningslinjer - læs hele Kirkeministeriets skrivelse her.

Filer Retningslinjer for ansvarlig håndtering af corona: COVID-19 tiltag i folkekirken og andre trossamfund 56,6 KB DOCX Hent dokument

Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt