Aktiviteter
Fundamentets Landsbranchemøde I år er det et Landsbranchemøde som finder sted hver 3.år.

Start
Slut
Hvem kan deltage
Medlemmer
Adresse
Pris
Gratis
Aktivitet

Reserver dagene, den endelige dagsorden kommer senere.

Har du løst til at deltage, skal du henvende dig i din afdeling.

Bjarne Jensen


Kontakt