Nyheder
BFA Har du den nødvendige viden om asbest Kender du dit ansvar i forhold til at indhente viden om asbest i det byggeprojekt, som du arbejder på, eller ved du, hvor du kan finde den viden?

Før nedrivnings-, renoverings- eller vedligeholdelsesarbejde i bygninger fra før 1990 påbegyndes, skal det undersøges, om der er asbest. Bygherre, projekterende, rådgiver og arbejdsgiver har alle et ansvar for, at ansatte kan udføre arbejdet uden at blive udsat for asbest. Det er vigtigt, at viden om asbest i alle led fastholdes og gives videre til dem, der skal sikre, at arbejdet kan udføres, uden at man udsættes for asbest.

asbest-huset.dk kan du læse mere om, hvem der har ansvar for at indhente viden om asbest i byggeprojekter, og hvordan den viden fastholdes og gives videre.

Kontakt