Nyheder
BFA Nye faktaark om køre og adgangsveje Byggepladsens adgangsveje skal være indrettet så al gående og kørende trafik kan foregå sikkert.

Derfor er der en række krav til adgangsveje som skal opfyldes. Der gælder både når nye bygge- og anlægsveje planlægges, og når de skal anvendes.

På BFA’s hjemmeside kan du hente faktaark, vejledninger, tjekkelister og film om brug og indretning af byggepladsveje. Faktaark om køre- og gangveje:

Kontakt