Nyheder
G-dage suspenderet i 2 måneder G-dagene er også suspenderet i 2 måneder i 2021.

"G-dagene ved overenskomstbaseret arbejdsfordeling og hjemsendelser er også suspenderet i 2 måneder i 2021. Det var oprindeligt aftalt rent politisk, at suspensionen skulle gælde januar og februar måned. Dog ville dette kræve lovgivning med tilbagevirkende kraft, da loven først blev vedtaget den 19. januar 2021. Perioden er derfor forskudt, så den stadig er 2 måneder, men starter den 19. januar (ved lovens ikrafttræden) og varer til og med den 18. marts 2021. Medlemmer, som bliver omfattet af arbejdsfordeling og hjemsendelse i denne periode, skal derfor ikke have betalt G-dage fra deres arbejdsgiver. Medlemmerne skal i stedet have dagpenge – derfor er mindsteudbetalingsreglen også suspenderet, se afsnit nedenfor.

For hjemsendelser og arbejdsfordelinger etableret efter overenskomst eller kollektiv aftale, der starter forud for den 18. marts 2021, og hvor de ledige dage ligger efter denne dato, vil arbejdsgiveren ikke skulle betale for G-dage, da pligten til at betale G-dage vil være suspenderet på det tidspunkt, hvor medlemmet omfattes af arbejdsfordelingen/hjemsendelse. Det er altså afgørende, hvornår medlemmets første to ledige dage er placeret.

Reglen om suspension af G-dagene fremgår af lovens § 84, stk. 12.

Der kan være arbejdsgivere, der mener, at reglen allerede havde virkning den 1. januar 2021 – men loven fik son nævnt ikke tilbagevirkende kraft.” 

Få svar på spørgsmål om den midlertidige arbejdsfordelingsordning

Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt