Nyheder
Coronatiltag i Folkekirken Kirkeministeriet har udsendt skrivelse om coronatiltag i Folkekirken, gældende fra torsdag 11. november 2021.

Vi skal henlede opmærksomheden på følgende tekst i skrivelsen:

“Menighedsrådets hhv. trossamfundets ledelse har pligten til at sikre at coronapas kontrolleres, hvis der er adgang for flere end 200 til de nævnte indendørs aktiviteter hhv. 2.000 udendørs. Coronapasset skal kontrolleres for samtlige deltagere. Kan der ikke fremvises et coronapas, skal der ske bortvisning, ligesom den pågældende deltager vil kunne straffes med bøde, hvis personen ikke forlader stedet efter at være blevet bortvist. Menighedsrådet hhv. trossamfundet kan få bøde, hvis de ikke sikrer sig, at der kun bliver lukket besøgende ind, der kan forevise et coronapas. Det er Rigspolitiet, der fastsætter bødeniveauet og håndhæver de gældende regler.

Det er ministeriet vurdering, at en arbejdsgiver, fx menighedsrådet eller trossamfundet, med baggrund i den almindelige ledelsesret, kan pålægge alle ansatte under menighedsrådet eller trossamfundet (fx kirkefunktionærer) at løse opgaven. Menighedsrådet eller trossamfundet kan også indgå aftale med frivillige om at løse opgaven. Hvis menighedsrådet eller trossamfundet pålægger ansatte at udføre opgaven, er det ministeriets vurdering, at opgaven omfangsmæssigt vil være så bagatelagtig, at alle stillingstyper vil kunne pålægges opgaven, også selvom det ikke er en typisk kerneopgave for pågældende.”

Bliver du pålagt denne opgave, og føler du dig utryg ved at udføre den, så kontakt din lokale 3F afdeling.

Læs hele skrivelsen fra Kirkeministeriet her.

Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt