Grønne job

Hvor langt er de danske kommuner med grønne tiltag, som kan sikre øget beskæftigelse?

Klik på den enkelte kommune og find svaret. Vi har angivet om en kommune er langt fremme (grøn), er på vej (gul) eller halter slemt efter (rød) i bestræbelserne på implementering af vedvarende energi, energiteknologier og miljøforbedringer.

Vi har indhentet oplysninger fra kommunernes hjemmesider. Mener du, der mangler relevant materiale, har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte jesper.lund.larsen@3f.dk.

Landkortet er p.t. under opdatering.