Nyheder
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Torsdag den 24. maj 2018 kl. 17.00 i 3F Lolland, Havnegade 19-21, Nakskov.


Da det ikke lykkes at få valgt en fuldtallig b estyrelse på den ordinære generalforsamling indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling med følgende personvalg og punkt:

1) Valg af 1 kasserer

2) Valg af 1 bestyrelsessuppleant

3) Eventuelt

 

Kontakt