På tur med Kofoedmindes faglige klub

Tillidsrepræsentant ved Kofoedsminde Preben Simonsen arrangerede en tur med deres faglige klub. Turen gik til Horsens Fængsels Museum, hvor der var en meget spændende rundvisning.

 

Alt i alt en rigtig dejlig og inspirerende tur, hvor samtalerne gik lystigt undervejs i bussen. Der blev talt om mangt og meget - lige fra de kommende lønforhandlinger, efteruddannelse/kompetencefond, organisering og social kapital. Der var naturligvis også tid til hyggeligt social samvær med historier fra tidligere, og update på hvad der rører sig på arbejdspladsen lige nu.

 

En af 3F's faglige sekretærer på det offentlige område havde heldigvis fået lov til at deltage, og skal hermed give et hip for, at der rundt om på arbejdspladserne etableres klubber til styrkelse af såvel det faglige som det sociale sammenhold! Det er noget af det, der er med til at gøre en forskel.

Menu