Sampension: Få mere ud af din pension (del 1)

Hvad er forskellen på en ratepension og en alderspension? Hvordan hænger afkast og omkostninger sammen? Og hvilken rolle har folkepensionen ved pensionering? Vi har skrevet tre korte artikler, som skal gøre dig klogere på din pension og alle de udtryk der følger med. Læs den første artikel her.

Hvad er en pensionsopsparing?

For at mindske forskellen mellem din indtægt som erhvervsaktiv og som pensionist, er du som lønmodtager typisk omfattet af en pensionsordning, som du betaler til via din løn.

Din pensionsordning sikrer, at du har en pensionsopsparing udover folkepensionen, som du kan leve for den dag du går på pension. Pensionsordningen har samtidig forskellige forsikringsdækninger tilknyttet, som sikrer dig eller din familie et engangsbeløb eller en løbende udbetaling, hvis du eksempelvis bliver syg eller mister erhvervsevnen. Nogle pensionsordninger kan også omfatte en sundhedsforsikring.

Normalt betaler både du og din arbejdsgiver til pensionsordningen via din løn, og i de fleste tilfælde er det en fast procentdel af din løn, der bliver indbetalt til ordningen. En mindre del af indbetalingen dækker pensionsselskabets omkostninger til dine forsikringsdækninger, mens størstedelen placeres i dine pensionsopsparinger.

De fleste pensionsordninger består af en ratepension eller en livsvarig alderspension – eller begge dele. Ratepensionen giver månedlige udbetalinger i typisk 10, 15 eller 20 år. Alderspensionen giver en månedlig udbetaling så længe du lever. Faste, månedlige pensionsudbetalinger beskattes som personlig indkomst, mens engangsudbetalinger er skattefrie eller beskattes med 40 pcocent. Du vælger selv, hvordan du vil spare op.

Hvad er præmie?

Du støder sikkert på udtrykket ’præmie’ når du læser om pension. Præmien er det beløb, der bliver indbetalt til pensionsordningen. Det bliver også omtalt som pensionsbidrag eller indbetaling.

Fakta: Hvad er folkepension?

Folkepensionen har alle hørt om. Afhængig af, hvornår du er født, kan du forvente at kunne gå på pension og modtage folkepension fra det offentlige, når du fylder 65-71 år. Jo yngre du er i dag, jo ældre skal du typisk være før du kan få folkepension, fordi Folketinget har justeret pensionsalderen i forhold til danskernes forventede levealder.

Folkepensionen, inklusive eventuelt tillæg, udgjorde i 2018 159.000 kroner årligt, hvis du er enlig, og ikke har en pensionsopsparing. Det er 13.250 kroner om måneden før skat. Beløbet er mindre, hvis du er gift eller samlevende. Tillægget reduceres, hvis du som pensionist har anden indtægt fra eksempelvis en pensionsopsparing.

Husk på, at du altid er velkommen til at kontakte dit pensionsselskab eller pensionskasse, hvis du har spørgsmål eller ønsker at foretage ændringer på din ordning og forsikringsdækninger.

Menu