Store ændringer af regler om dagpenge 1. juli

Læs, hvad ændringerne betyder for dig: 1. juli kommer der nye dagpengeregler. Nyt er bl.a., at ledige kan forlænge deres dagpengeperiode på timebasis: 1 times lønarbejde kan veksles til 2 timers ekstra dagpenge. Andre nye regler er beregning af sats og månedsvis udbetaling.

Forlængelse af dagpengeperioden ændres til timer. Retten til dagpenge får du, når du har tjent et bestemt beløb – svarende til omkring et års arbejde. Og dagpengene vil fremover blive udbetalt med en fast månedssats, som et acontobeløb, der senere kan reguleres.

Sådan bliver nogle af de ændringer af dagpengesystemet, som træder i kraft 1. juli. Ændringerne skyldes dagpengereformen fra sidste år.

Første ændringer er trådt i kraft

Første del af dagpengeformen trådte i kraft 1. januar. Fra januar har du blandt andet kunnet forlænge din dagpengeperiode på baggrund af lønarbejde, dog mindst med én uge – og kun i hele uger.

Nyt fra 1. juli bliver, at al forlængelse skal regnes i timer: Én times lønarbejde giver to timers ekstra dagpenge. Dagpengene kan højst forlænges med et år, så dagpengeperioden højst kan blive på tre år i alt.

Men langt de fleste nye regler gælder fra 1. juli. Blandt andet skal dagpengekort sendes ind cirka en uge før d. 1. i hver måned. Får man for eksempel uventet nogle løntimer de sidste dage i dagpengeperioden, vil beløbet blive reguleret indenfor de næste tre måneder.

Både fordele og ulemper

For de enkelte ledige vil der både være fordele og ulemper i de nye regler. Til fordelene hører, at tager man småjob og vikariater, giver det mulighed for at forlænge dagpengeperioden.

Til ulemperne hører de nye karensdage, som rammer alle, med mindre man får mindst 20 dages arbejde hver gang, der er gået fire måneder.

Få et overblik over ændringerne ved at downloade pdf'en.

Menu