Nyheder
Covid 19 arbejdsfordeling eller lønkompensation
Covid-19 arbejdsfordeling eller lønkompensation - bliver du snydt?

For at tage højde for virkningerne af Covid-19 er der lavet en fordelingsordning der gælder alle virksomheder på det private arbejdsmarked – både med og uden overenskomst. Aftalen gælder hele 2021. Der er ligeledes lavet en aftale om lønkompensation, hvor medarbejdere kan hjemsendes med fuld løn.

 For begge aftaler gælder, at virksomheden ikke må opsige medarbejdere i den periode, hvor de bruger en af ovennævnte ordninger.

 Desværre har vi i 3F konstateret, at nogle virksomheder er meget kreative i brugen af aftalerne. F.eks. har vi set ”kamuflerede” opsigelser som er blevet til ”fratrædelses-aftaler”. Nogle af disse aftaler har efterfølgende kostet karantæne i A-kassen.

Desværre er der som sagt virksomheder, som ikke kan finde ud af reglerne og derfor opfordrer vi alle vores medlemmer som bliver opsagt eller oplever andre ”underlige beslutninger” i forbindelse med en af statens hjælpepakker - til at kontakte 3F Mariager Fjord, så vi kan få en snak om, hvordan du er stillet.

 

 

 

 

Kontakt