Nyheder
Er du buschauffør? Gør du selv din bus klar før afgang? Eller har du folk til at gøre det? Læs lige videre her.

I den senere tid har 3F modtaget flere henvendelser fra arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og medlemmer på AKT området, som oplyser, at deres opstartstid er nedsat eller helt fjernet.

 

Busselskaberne begrunder dette med, at der er professionelle ”opstartere, som har tjekket og serviceret bussen, inden chaufføren overtager den, hvorfor de oplyser, at chaufføren ikke skal bruge tid på dette."

 

Men…..

 

I § 67 i Lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017, der omhandler ejeransvar og chaufføransvar står der:

 

§ 67. Et køretøj skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at det kan benyttes uden fare og ulempe for andre samt uden skade for vejene.

 

Stk. 2. Ejeren eller den person (brugeren), som har varig rådighed over køretøjet, er ansvarlig for, at køretøjet er i lovlig stand.

 

Stk. 3. Føreren af et køretøj skal til enhver tid være opmærksom på, at køretøjet og eventuelt påhængskøretøj er i forsvarlig stand, særligt at styre-, bremse-, signal- og tegngivningsapparater samt lygter virker forskriftsmæssigt og sikkert, og at tilkoblingen til eventuelt påhængskøretøj er forsvarlig.

 

Vi har spurgt politiet om hvordan de tolker ovenstående, set i forhold til at der ansat disse ”opstartere”, og Tungvognscenter Nord ved Nordjyllands politi svarer følgende:

 

”I henhold til stk. 3 er der tale om et føreransvar. Dette ansvar dækker hele den periode, hvor chaufføren har ansvaret for køretøjet og dermed fra, hvor han starter sin kørsel og under kørslen. Ansvaret dækker særligt styre-, bremse-, signal-, og tegngivningsapparater samt lygter.

 

I den kommenterede § 67, stk. 3 (ad stk. 3) står der konsekvent, at føreren er ansvarlig og dermed vil han altid blive draget til ansvar, hvis køretøjet ikke er i forsvarlig stand. Selvom føreren af køretøjet vælger at overdrage en forudgående kontrol til en anden person, vil han uanset sin forklaring selv blive gjort ansvarlig, hvis køretøjet ikke er i forsvarlig stand under kørslen. Det samme vil gøre sig gældende, hvis ejeren/arbejdsgiveren foretager denne kontrol.”

 

Så derfor skal du være meget opmærksom, og ikke acceptere at der er andre end dig selv, der klargør bussen inden du kører!


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt