Nyheder
Ophævelse af konflikt mod Søren Jakobsen Transport ApS

Det er med glæde, at vi kan meddele, at Søren Jakobsen Transport ApS har valgt at tegne overenskomst med 3F, gældende fra d. 4.6.2019. Fra denne dato er virksomheden omfattet af overenskomsten mellem 3F og ATL. Vi havde helst været konflikten foruden, men den har været nødvendig.


Det betyder, at de løn og arbejdsforhold som de ansatte på virksomheden har fra denne dato, er på lige fod med stort set hele den øvrige transportbranche.


Ophævelsen betyder også, at medlemmer af 3F igen må tage arbejde på virksomheden, samt må læsse og losse produkter fra virksomheden.


Tak til alle der har bidraget i arbejdet for indgåelse af overenskomsten.


Fra afdelingens side vil vi gerne takke alle medlemmer, som har bakket op i arbejdet. Det være sig medlemmer som har meldt ind hvem virksomheden har kørt for. Det være sig medlemmer som ikke har påtaget sig konflikt ramt arbejde.


Der skal lyde en speciel tak til de af vore tillidsvalgte, der har taget handsken op lokalt på deres virksomhed og påpeget overfor deres ledelser at virksomheden var konflikt ramt. Dette har medvirket til at lægge et enormt pres på virksomheden og var dette ikke sket kunne konflikten have kørt meget længere.


Det helt afgørende har dog været det kæmpe pres som nogle af tillidsfolkene ved de helt store speditions- og vognmandsvirksomheder har ydet for at få deres virksomheder til ikke at bruge Søren Jakobsen Transport ApS. som underleverandør. TAK, TAK og atter TAK.


Den danske model.


3F ønsker ikke konflikter, men samarbejde med virksomhederne med henblik på at skabe ordnede løn og arbejdsforhold og for at sikre at konkurrencen sker på lige og fair vilkår. Dette lykkes dog ikke altid og konfliktretten er et af værktøjerne i den danske model og den kan og skal bruges fra tid til anden.


Arbejdet med overenskomstdækning af andre vognmandsvirksomheder fortsætter ufortrødent.


Med venlig hilsen


3F Mariagerfjord


Orla Thomsen


Kontakt