Mariager Fjord
Kontingent

Kontingent for 2021 ser således ud.

 Fagforeningskontingent  477,00 kr.
 Fritidsulykkesforsikring  38,00 kr.
 A-kassekontingent  524,00 kr.
 Efterlønsbidrag  520,00 kr.

   

Ønsker du oplyst andre kontingentkategorier, kontakt Annette ØstergaardKontakt