Hvad koster det at være medlem?

Kontingent 2019

OBS! HUSK dine opkrævninger til kontingent ligger på mit3F.dk

Kontingent 2019
Fuldtidsforsikret med efterlønsbidrag
Fagforeningskontingent 506,50 kroner
A-kassekontingent 507,00 kroner
Efterlønsbidrag 508,00 kroner
Fritidsulykkesforsikring 38,00 kroner
I alt pr måned 1.559,50 kroner
Fuldtidsforsikret uden efterlønsbidrag
Fagforeningskontingent 506,50 kroner
A-kassekontingent 507,00 kroner
Fritidsulykkesforsikring 38,00 kroner
I alt pr. måned 1.051,50 kroner
Fuldtidsforsikret som efterlønsmodtager
Fagforeningskontingent 254,50 kroner
A-kassekontingent 500,00 kroner
Fritidsulykkesforsikring 38,00 kroner
I alt pr. måned 792,50 kroner
Er du under uddannelse, er der mulighed for at få gratis a-kassemedlemsskab, kontakt afdelingen.
Lærlingekontingent med gratis a-kasse inkl. fritidsulykkesforsikring koster 103,00 kroner pr. måned.
Ring til Marianne Nielsen, tlf. 88 92 59 18 eller Pernille Hansen, tlf. 88 92 59 10 hvis du har spørgsmål til dit kontingent.

Menu