Ordinær generalforsamling i 3F Midt & Østsjælland 2017

Indkaldelse og tilmelding til ordinær generalforsamling i 3F Midt & Østsjælland 2017.

Fredag den 28. april kl. 18.00 i Haslev Hallernes Selskabslokaler, Stadionvej 6 i Haslev.

BILAG TIL GENERALFORSAMLINGEN FREMKOMMER SENERE.

 

Ordinær generalforsamling i 3F Midt & Østsjælland 2017:

Fredag den 28. april kl. 18.00 i Haslev Hallernes Selskabslokaler, Stadionvej 6 i Haslev.

- Efter generalforsamlingen er der fælles spisning

- Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde 2 uger før generalforsamlingens afholdelse

- Den endelige dagsorden, samt indkomne forslag, regnskab og budget, kan hentes på kontorerne 1 uge før generalforsamlingen eller på hjemmesiden: www.3fm.dk

- Af hensyn til spisning skal vi bede om tilmelding senest fredag den 21. april.

- Tilmelding kan ske via hjemmesiden www.3fm.dk eller telefonisk på 70 300 920.

FORELØBIG DAGSORDEN:

1. Vedtagelse af forretningsorden.

2. Valg af dirigent.

3. Valg af referent.

4. Valg af stemmetællere.

5. Bestyrelsens beretning ved formanden.

6. A-kassens beretning ved A-kasselederen.

7. Beretning fra lønudvalget.

8. Beretning fra bilagskontrollanterne.

9. Regnskab.

10. Budget til orientering.

11. Indkomne forslag.

12. Valg i henhold til vedtægterne:

I ulige år vælges Formanden, 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Derudover vælges 1 bilagskontrollant samt suppleant for denne. Der vælges 1 medlem af lønudvalget. Alle disse valg sker for to år.

13. Eventuelt.

Tilmeldingsfristen til denne aktivitet er udløbet.

Menu