Nyheder
Bilag til generalforsamlingen 24. april 2018 <p style="color: #222222; background: white; margin: 0cm 0cm 18.75pt;"><strong>ORDIN&AElig;R GENERALFORSAMLING I 3F MIDT &amp; &Oslash;STSJ&AElig;LLAND</strong></p>
<p style="color: #222222; background: white; margin: 0cm 0cm 18.75pt;"><span>BILAG ER VEDH&AElig;FTET I BUNDEN AF SIDEN!&nbsp;</span></p>

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 3F MIDT & ØSTSJÆLLAND

BILAG ER VEDHÆFTET I BUNDEN AF SIDEN! 

Tirsdag den 24. april kl. 18.00 i Haslev Hallernes Selskabslokaler, Stadionvej 6 i Haslev.

- Efter generalforsamlingen er der fælles spisning

- Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde 2 uger før generalforsamlingens afholdelse

- Den endelige dagsorden, samt indkomne forslag, regnskab og budget, kan hentes på kontorerne 1 uge før generalforsamlingen eller på hjemmesiden: www.3fm.dk

- Tilmelding kan ske via hjemmesiden eller telefonisk på 70 300 920.

1. Vedtagelse af forretningsorden.

2. Valg af dirigent.

3. Valg af referent.

4. Valg af stemmetællere.

5. Bestyrelsens beretning ved formanden.

6. A-kassens beretning ved A-kasselederen.

7. Beretning fra lønudvalget.

8. Beretning fra bilagskontrollanterne.

9. Regnskab.

10. Budget til orientering.

11. Indkomne forslag.

12. Valg i henhold til vedtægterne

13. Andre valg (Lønudvalgsmedlemmer og kongresdelegerede)

14. Eventuelt.

 
Filer Generalforsamlings dokumenter2018_001 504 KB PDF Hent dokument

Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt