Nyheder
Deltag i undersøgelse af Covid-19 pandemiens indflydelse på vores arbejds- og leveforhold

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) har gang i et af de få studier, der på et europæisk plan kortlægger de vidtgående konsekvenser Covid-19 pandemien fortsat har for, hvordan vi lever og arbejder.

For at sikre, at det bliver et retvisende billede af Danmark, er det vigtigt, at 3F’s medlemmer også er med, da resultatet bruges til at levere konkret viden til udviklingen af sociale, beskæftigelsesmæssige og arbejdsrelaterede politikker i Danmark og EU.

Skemaet findes her: https://s2survey.net/eurofound/index.php?l=dan&q=Wave3_public&utm_campaign=covid-19&utm_source=mb&utm_medium=efnetwork&htR=AwA%3D

Fristen er 29. marts.

 

Kontakt