Generalforsamling i 3F Ungdom Region Sjælland

Generalforsamlingen afholdes hos 3F Lolland den 16. februar klokken 12.00 3F Lolland, Østergade 29, 4930 Maribo.

Vi indkalder hermed til generalforsamling i 3F Ungdom Region Sjælland. Generalforsamlingen afholdes da 3F Ungdom Regions Sjælland pt er vakant, men denne status ønsker nogle unge at lave om på. Generalforsamlingen afholdes hos 3F Lolland den 16. februar klokken 12.00 3F Lolland, Østergade 29, 4930 Maribo.

Vedhæftet denne mail er forslag til vedtægter til regionen samt et program og dagsorden for generalforsamlingen.

Ønsker jeres unge medlemmer at indsende ændringsforslag til vedtægter, skal de fremsendes senest 7 dage før generalforsamlingen til Emil Bill Larsen på emil.larsen@3f.dk.

Af hensyn til det praktiske, må medlemmer som ønsker at deltage meget gerne tilmelde sig til Emil Bill Larsen senest 3 dage før afholdelse af generalforsamlingen

Det er jer som afdeling som er ansvarlig for at alle medlemmer under 31 år modtager information om denne generalforsamling


Menu