Nyheder
Nyt fra a-kassen til dig som er ledig
<p>"Det betyder at det er din a-kasse du skal tale med om jobmål, og hvordan kommer du hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet."</p>

Kontaktforløbet:

I a-kassen er vi fra 01.01.20 kommet i gang med kontaktforløbet. Det betyder at de af vores medlemmer der bliver ledige første gang, eller har genoptjent timer til ny indplacering, kun skal til samtaler i a-kassen, de første 3 måneder af deres ledighed. Tre måneders perioden kan dog være kortere. 

Det betyder at det er din a-kasse du skal tale med om jobmål, og hvordan kommer du hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet.

Efter de tre måneder, overgår kontakten og samtalerne igen til jobcentret. Der er fortsat tre fællessamtaler i ledighedsforløbet. Altså samtaler hvor den ledige, jobcenter og a-kasse deltager. Indenfor de første 3 måneder er der en fællessamtale, efter 5-6 måneders ledighed er der en fællessamtale og efter 16 måneders ledighed den sidste fællessamtale.

Der er kommet nye regler omkring rådighed ved hjemsendelse, ved start i ordinært job, hvis du skal på barsel, ved overgang til efterløn og ved arbejdsfordeling. Spørg i din afdeling.

Ved hjemsendelse, i forhold til de nye regler, skal hjemsendelsen være midlertidig og begrundet i vejrlig eller materialemangel. Hvis du er vinterhjemsendt, og er det hvert år, er du ikke omfattet af reglen.

HUSK altid at have din hjemsendelse/opsigelse med til a-kassen, eller send den med din erklæring om ledighed via mit3F.

Nyt omkring pensionsindbetaling af dine ydelser:

Fra 1. januar 2020 indbetaler staten et obligatorisk pensionsbidrag for medlemmer, der modtager: 

  • Dagpenge
  • Feriedagpenge
  • EØS-dagpenge
  • Efterløn

Ydelsen skal være udbetalt for en periode efter 1. januar 2020.

Medlemmets ydelser nedsættes ikke.

Bidraget udgør i år 0,3 % af ydelsen efter fradrag for arbejde, indtægter, pensioner og medlemmets eget ATP-bidrag. Bidraget for en måned afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Bidragssatsen reguleres hvert år med 0,3 % frem mod 2030, hvor bidraget udgør 3,3 %. 

A-kassen skal hver måned indberette bidraget til den obligatoriske pensionsordning til indkomstregisteret for hver enkelt ydelsesmodtager. STAR sørger derefter for at overføre beløbene til ATP. Beløbet bliver en del af ATP Livslang pension, og bidragene udstilles i en borgervendt selvbetjeningsløsning.Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt