Nyheder
OBS til medlemmer, der har fået stoppet sygedagpenge med tilbagevirkende kraft Hvis du har fået stoppet sygedagpenge med tilbagevirkende kraft efter Sygedagpengelovens § 7, kan vi anmode kommunen eller Ankestyrelsen om at træffe en ny afgørelse i sagen.

I september 2015 fik 3F højesteretsdom for, at det ikke er lovligt at standse sygedagpenge på revurderingstidspunktet, uden at kommunen har forholdt sig til forlængelsesmulighederne i sygedagpengeloven, og at sygedagpenge ikke kan standses uden der er truffet en afgørelse.

Dommen fastslog desuden, at udbetalingen af sygedagpenge ikke kan standses med tilbagevirkende kraft. Ankestyrelsen fastholdt dog, at sygedagpenge kan standses med tilbagevirkende kraft i de situationer, hvor borgeren ikke længere er uarbejdsdygtig (de såkaldte § 7 stop). 3F delte ikke dette synspunkt, da vi mener, at højesteretsdommen er meget klar på dette punkt.

D. 4. maj 2018 fastslår en landsretsdom, at udbetalingen af sygedagpenge ikke må standses med tilbagevirkende kraft - heller ikke når borger ikke længere er uarbejdsdygtig.

Det vil sige, at sygedagpengeudbetalingen først kan standses, når kommunen har truffet en afgørelse om, at borgeren ikke længere er uarbejdsdygtig. Ankestyrelsen anker ikke dommen og tilpasser nu deres praksis, så den følger dommen. Dette får også får betydning for allerede afgjorte sager. Både Ankestyrelsen og kommunerne skal genoptage de sager, hvor de har stoppet udbetalingen af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft på grund af deres vurdering om, at borgeren ikkelængere var uarbejdsdygtig. Ankestyrelsens skriver, at de kan finde størstedelen af de sager, de har haft til behandling i Ankestyrelsen, som de skal genoptage.

Hvis du har fået stoppet sygedagpenge med tilbagevirkende kraft efter Sygedagpengelovens § 7, kan vi anmode kommunen eller Ankestyrelsen om at træffe en ny afgørelse i sagen.

Kontakt afdelingen på 70 30 09 20Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt