Nyheder
Reglerne for senior førtidspension Henvend dig i afdelingen, hvis du vil vide mere om reglerne for senior førtidspension.<br />
<div class="telerik_paste_container" style="border-width: 0px; position: absolute; overflow: hidden; margin: 0px; padding: 0px; left: 5px; top: 20px; width: 1px; height: 1px;">Henvend dig i afdelingen, hvis du vil vide mere om reglerne for senior førtidspension.</div>

Vi har mange medlemmer, som ringer og spørger, om de har mulighed for at få seniorførtidspension, fordi de føler sig nedslidte. Der er nogle betingelser, som du skal opfylde, for at være berettiget

• du har højst fem år til folkepensionsalderen
• du har arbejdet i mindst 27 timer om ugen i 20-25 år. Hvis du er eller har været ansat i fleksjob, så er kravet til antal arbejdstimer mindre.
• det er ikke mange år siden, at du sidst har været i arbejde.
• du skal være så syg, at du ikke kan vende tilbage til dit tidligere arbejde. Det er en god ide, hvis du snakker med sin læge først.

Du kan søge om seniorførtidspension hos kommunen, og de undersøger, om du opfylder betingelserne for at søge om seniorførtidspension. De indhenter oplysninger fra ATP om dit arbejdsliv, og de indhenter oplysninger fra læge og sygehus.
Du skal ikke gennem arbejdsprøvning eller virksomhedspraktik. Hvis man skal bevilges fleksjob eller almindelig førtidspension, så skal man gennem arbejdsprøvning eller virksomhedspraktik

Lovforslag

Inden Folketingsvalget blev der fremsat et lovforslag om ændring om loven om seniorførtidspension. Loven er ikke vedtaget, men 3F forventer, at den bliver det. Den vil i givet fald gælde fra 1. januar 2020.

• du har højst seks år til folkepensionsalderen
• du har arbejdet i mindst 27 timer om ugen i 20-25 år. Hvis du er eller har været ansat i fleksjob, så er kravet til antal arbejdstimer mindre.
• det er ikke mange år siden, at du sidst har været i arbejde.
• du skal være så syg, at du ikke i stand til at arbejde mere end 15 timer om ugen. Når det skal vurderes, om man kan arbejde mere end 15 timer om ugen, sker det på baggrund af ens helbredsmæssige oplysninger og det job, man senest har haft

Henvend dig i afdelingen, hvis du vil vide mere om reglerne for senior førtidspension.


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt